KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 07/06/2021 | 15:17  | View count: 616

Ngày 7/6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện.

      Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV – Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXV.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Công Thành – UVBTV Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Chủ tịch UBBC huyện báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Nhằm đảm bảo tính công khai, dân chủ, công tác bầu cử đã được UBBC các cấp trong huyện triển khai thực hiện đầy đủ các bước theo luật định. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, là ngày hội của toàn dân tham gia xây dựng Nhà nước, xây dựng chính quyền. Toàn huyện, đã có trên 151.600 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 97,38%. Về kết quả bầu cử, đã bầu được 3 đại biểu Quốc Hội, 3 đại biểu HĐND thành phố, 34 đại biểu HĐND huyện và 678 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn (đã bao gồm đại biểu bầu lại và bầu thêm).

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh báo cáo phương hướng nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 để BCH Đảng bộ huyện thảo luận, thống nhất.

CTV Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện