KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị Giao ban công tác Dân vận quý I/2022
Ngày đăng 28/04/2022 | 15:06  | View count: 555

Sáng 27.4.2022, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 2200 ngày 25/5/2017 của Thành ủy về “ Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”

      Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận các xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

      Trong quý 1/2022, bám sát vào sự chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác dân vận; tuyên truyền, động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trường, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà hước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chú trọng, triển khai thực hiện. Trong quý I/2022, toàn huyện đã tổ chức và đăng ký được 117 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó cấp Thành phố có 08 mô hình; cấp huyện có 66 mô hình và cấp cơ sở có 43 mô hình. Bên cạnh đó, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã chú trọng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn được thực hiện nền nếp, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện và khối Dân vận các xã, thị trấn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động đảm bảo thiết thực hiệu quả.

      Cũng trong quý I/2022, Huyện ủy Phú Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Đến nay, 100% cơ sở hội CCB đã tổ chức thành công Đại hội, 44/48 cơ sở đoàn đã tổ chức thành công Đại hội, dự kiến 100% cơ sở Đoàn sẽ tổ chức xong Đại hội trong đầu tháng 5/2022.

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” của Huyện đã nêu rõ: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh có bước chuyển biến rõ rệt, vị trí, vai trò của cựu chiến binh và công tác cựu chiến binh được khẳng định; Hội Cựu chiến binh huyện đã có bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, là lực lượng nòng cốt trong việc hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động. Nhiều năm liền Hội CCB huyện được công nhận là trong sạch vững mạnh, được tặng 10 cờ  thi đua đơn vị xuất sắc cấp Trung ương và Thành phố, 02 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 2019 được tặng Huân chương lao động hạng nhất…

      Về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 2200 của Thành ủy: Sau 05 năm thực hiện Quy chế, công tác tiếp xúc, đối thoại trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực và từng bước đi vào nền nếp. Từ năm 2017 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức được 08 hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với đại diện đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, cấp xã đã tổ chức được tổng số 114 hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn với đại diện nhân dân địa phương. Qua các hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã giải quyết nhiều vấn đề, đề xuất, kiến nghị của nhân dân; tháo gỡ khó khăn, tồn tại ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

      Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Dân Vận trong thời gian qua và kết quả thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Quyết đinh số 2200 của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn huyện. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị các cơ quan Huyện, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy về công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nền nếp, hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và sự đồng thuận xã hội làm thước đo đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”.

      Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Quyết định 2200 của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh trao thưởng cho các tập thể

Đồng chí Phó BT TT Huyện ủy Nguyễn Văn Cương trao thưởng cho các cá nhân

      Nhân dịp này, Huyện ủy Phú Xuyên đã khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.