KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Khai giảng Lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2022
Ngày đăng 17/05/2022 | 09:56  | View count: 371

Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 16/5/2022, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2022. Dự, chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Quốc Anh – UV BTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

      Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các học viên trong quá trình tham gia học tập, cần tuân thủ tốt nội quy lớp học, tích cực trao đổi, thảo luận, nghiên cứu kiến thức mới, gắn với thực tế ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên cần vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tình thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Toàn cảnh lớp học

      Tham gia lớp học có trên 80 học vên. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu 5 chuyên đề theo quy định là: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được học tập, tiếp thu chuyên đề giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

      Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam../.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện