KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy định quản lý cán bộ, phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Ngày đăng 19/05/2022 | 17:04  | View count: 250

Sáng ngày 19/5, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy định quản lý cán bộ, phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng chí Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

      Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Các đồng chí thành viên Tổ soạn thảo Quy định; Bí thư Đảng ủy, Chi bộ  trực thuộc Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. 

Toàn cảnh hội nghị

      Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ đã thông qua dự thảo Quy định quản  lý cán bộ, phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông qua kế hoạch, hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.  Dự thảo Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gồm 7 chương, 33 điều. Dự thảo quy định cụ thể nguyên tắc phân cấp quản lý, nội dung quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong quản lý cán bộ; Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy trong công tác cán bộ; Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại về giới thiệu cán bộ ứng cử điều động, biệt phái  và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ…

      Trên cơ sở các quy định của dự thảo, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo đã nêu; đồng thời, bổ sung, đóng góp ý kiến về một số nội dung, từ ngữ tại các chương, các điều nhằm điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến về việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng thời gian quy định.

Đ/c Lê Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: Dự thảo Quy định về quản lý cán bộ, phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác cán bộ. Đồng chí đã đánh cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; các ý kiến rất thẳng thắn, cụ thể, rõ ý… Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ, Tổ soạn thảo Quy định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện sớm ban hành Quy định.   

      Liên quan đến  công tác tổ chức Đại Hội chi bộ thuộc Đảng ủy  cơ sở, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị:  Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo lựa chọn 1 chi bộ để tổ chức Đại hội điểm, đồng thời tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai Đại hội đồng bộ tại cơ sở theo đúng thời gian quy định.../.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện