KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ
Ngày đăng 26/05/2022 | 09:45  | View count: 356

Chiều ngày 25/5/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và các chức danh lão đạo chủ chốt diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Phó trưởng phòng quận huyện, thị - Ban tổ chức Thành uỷ, Đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Công Thành – UVBTV Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện, Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Ngọc Anh nhấn mạnh: “Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện là một công việc rất quan trọng, vừa phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo toàn huyện trong việc lựa chọn nguồn nhân sự mới, bổ sung vào quy hoạch; đồng thời thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với các chức danh đã được quy hoạch.

      Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư TT huyện uỷ thông qua Đề án bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và các chức danh lão đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 – 2026; đề án nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và các chức danh lão đạo quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 – 2031, các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; Giới thiệu nhân sự dự kiến quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2026-2031.

      Việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ được Huyện ủy Phú Xuyên thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, gồm các hội nghị: Cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy.

./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện