KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Xây dựng Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045
Ngày đăng 22/06/2022 | 16:51  | View count: 142

Sáng 22-6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" để nâng cao trách nhiệm, nhận thức chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

      Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành địa phương và hơn 34.800 địa biểu tại 700 điểm cầu của thành phố Hà Nội.

      Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí HUV khoá XXV; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Trưởng các phòng, ban chuyên môn của HĐND, UBND huyện.

      Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Nghị quyết số 15 lần này của Bộ chính trị bên cạnh ghi nhận những kết quả mà Hà Nội đạt được, cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém: Hà Nội chưa thể hiện vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

      Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, Nghị quyết 15 lần này của Bộ chính trị đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn. Đây cũng chính là điểm mới trong Nghị quyết lần này. Đặc biệt, Nghị quyết không chỉ xác định mục tiêu đến năm 2030 mà định hướng đến năm 2045; các nghị quyết trước đây chỉ xác định trong thời gian 10 năm.

      Mục tiêu đến năm 2030 Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD. Đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.

Nghị quyết cũng đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện và có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó…

      Tại hội nghị, các bộ, ngành trung ương, một số tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tại Hà Nội cũng đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị; đồng thời đề nghị Thủ đô tiếp tục thể hiện vai trò đầu tầu trong phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Bộ và cả nước, với tinh thần “cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”.

      Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư - cho biết đây là lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng, phát triển thủ đô; cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết.

      Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện phải tập trung quyết liệt, sáng tạo trong; xây dựng chương trình hành động nhằm tạo bước phát triển rõ rệt của thủ đô. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với những hình thức phong phú, thiết thực; qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí trong cán bộ và nhân dân thủ đô về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới. Cùng với đó, Hà Nội cần huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế,  xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt lan toả đối với Vùng thủ đô...

      Thời gian từ nay đến 2030 chỉ còn 8 năm, vì thế Hà Nội phải chọn việc trọng điểm, quyết tâm hoàn thành, làm cho bằng được  tạo chuyển biến thực sự diện mạo thủ đô, nhất là quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm trật tự an toàn đô thị, môi trường xanh, sạch đẹp, xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại tạo niềm tin cho nhân dân. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại...

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT