KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị dự kiến thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 18/08/2022 | 05:11 PM  | View count: 77
Chiều ngày 17/8, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ Bảy) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-...

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09

Ngày đăng 17/08/2022 | 04:22 PM  | View count: 118
Sáng 16/8/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 22-2-2022 của Thành ủy về...

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 17,Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị Quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 11 của BTV Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 15/08/2022 | 05:00 PM  | View count: 186
Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 17,Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị Quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 11 của BTV Thành ủy Hà Nội

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ngày đăng 22/07/2022 | 08:43 AM  | View count: 589
Sáng 21.7.2022, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Giao ban kết quả thực hiện 05 Chương trình công tác của Huyện ủy khoá XXV và 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII

Ngày đăng 20/07/2022 | 05:49 PM  | View count: 501
Chiều 19/7, Thường trực Huyện uỷ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 05 Chương trình công tác của Huyện uỷ khoá XXV, 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII 6 tháng đầu...

Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 12/07/2022 | 11:22 AM  | View count: 606
Chiều ngày 11/7/2022, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Ngọc Anh - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cương -...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2022

Ngày đăng 06/07/2022 | 04:53 PM  | View count: 500
Sáng ngày 06/7, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2022 cho gần 400 học viên là cán bộ cơ sở ở 27 xã, thị trấn.

Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm chức danh Lãnh đạo quản lý

Ngày đăng 04/07/2022 | 05:35 PM  | View count: 686
Sáng ngày 4/7/2022, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Văn hóa Thông tin và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Hội nghị trực tuyến quán triệt và Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ

Ngày đăng 02/07/2022 | 08:43 AM  | View count: 471
Sáng 1-7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với...

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022

Ngày đăng 30/06/2022 | 05:13 PM  | View count: 453
Sáng ngày 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian...