Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Lịch công tác tuần

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 09 năm 2020

Ngày đăng 26/02/2020 | 08:13 AM  | View count: 5
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 09, từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 08 năm 2020 (từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020)

Ngày đăng 18/02/2020 | 03:36 PM  | View count: 24
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 08 năm 2020 (từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 07 năm 2020

Ngày đăng 12/02/2020 | 10:29 AM  | View count: 12
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 07 năm 2020 (từ ngày 10/02/2020 đến 15/02/2020)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 06 năm 2020

Ngày đăng 05/02/2020 | 10:39 AM  | View count: 23
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 06 năm 2020 (từ ngày 03/02/2020 đến 08/02/2020)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 03 năm 2020

Ngày đăng 15/01/2020 | 10:17 AM  | View count: 46
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 03 năm 2020 (từ ngày 13/01/2020 đến 18/01/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 02 năm 2020

Ngày đăng 08/01/2020 | 11:16 AM  | View count: 46
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 02 năm 2020 (từ ngày 06 - 12/01/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 47 năm 2019

Ngày đăng 19/11/2019 | 10:58 AM  | View count: 111
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 47 năm 2019 (từ ngày 18/11/2019 đến 23/11/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 44 năm 2019

Ngày đăng 29/10/2019 | 02:28 PM  | View count: 93
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (tuần 44, từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 43 năm 2019

Ngày đăng 23/10/2019 | 02:34 PM  | View count: 81
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 43 năm 2019 (từ ngày 21/10/2019 đến 27/10/2019)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 36 năm 2019

Ngày đăng 04/09/2019 | 11:07 AM  | View count: 101
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 36 năm 2019 (từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 35 năm 2019

Ngày đăng 29/08/2019 | 04:21 PM  | View count: 116
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 35 năm 2019 (từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 34 năm 2019

Ngày đăng 20/08/2019 | 10:35 AM  | View count: 121
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 34 năm 2019 (từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 33

Ngày đăng 13/08/2019 | 04:18 PM  | View count: 113
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 33 (từ ngày 12 đến ngày 17/8/2019)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 31

Ngày đăng 13/08/2019 | 04:17 PM  | View count: 99
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 31 (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 30

Ngày đăng 13/08/2019 | 04:14 PM  | View count: 101
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 30 (từ ngày 22 đến ngày 28/7/2019)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 27 năm 2019

Ngày đăng 01/07/2019 | 03:35 PM  | View count: 415
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 27, từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 26 năm 2019

Ngày đăng 24/06/2019 | 09:49 AM  | View count: 436
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 26 năm 2019 từ ngày 24 - 29/6/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 25 năm 2019

Ngày đăng 20/06/2019 | 03:37 PM  | View count: 454
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 25 năm 2019 (từ ngày 17 - 22/6/2019)

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 24 năm 2019

Ngày đăng 11/06/2019 | 02:36 PM  | View count: 463
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 24 năm 2019 từ ngày 10/6 đến 15/6/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 23 năm 2019

Ngày đăng 11/06/2019 | 02:34 PM  | View count: 450
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 23 năm 2019 từ ngày 03/6 đến 09/6/2019
 

Ảnh đẹp quê hương