Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS COVID-19

Huyện Phú Xuyên hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ
Ngày đăng 17/08/2021 | 16:41  | View count: 206

Tổng hợp các Văn bản liên quan hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch COVID-19

1. Nghị quyết số 68 của Chính phủ - Xem chi tiết tại đây!

2. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ - Xem chi tiết tại đây>>>

3. Nghị quyết số 15 của HĐND Thành phố -  Xem chi tiết tại đây>>>.

4. Nghị quyết số 16 của HĐND Thành phố -  Xem chi tiết tại đây>>>.

5. Nghị quyết số 17 của HĐND Thành phố -  Xem chi tiết tại đây>>>

* Các Quyết định V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn:

STTTÊN ĐƠN VỊ

QUYẾT ĐỊNH (lần 1)

QUYẾT ĐỊNH (lần 2)
1 Thị trấn Phú Minh4013/QĐ-UBND 
2 Thị trấn Phú Xuyên3931/QĐ-UBND 
3 Xã Bạch Hạ3930/QĐ-UBND 
4 Xã Châu Can4018/QĐ-UBND 
5 Xã Chuyên Mỹ4457/QĐ-UBND 
6 Xã Đại Thắng4019/QĐ-UBND 
7 Xã Đại Xuyên3940/QĐ-UBND 
8 Xã Hoàng Long3955/QĐ-UBND 
9 Xã Hồng Minh4451/QĐ-UBND 
10 Xã Hồng Thái4017/QĐ-UBND 
11 Xã Khai Thái4011/QĐ-UBND4461/QĐ-UBND
12 Xã Minh Tân4014/QĐ-UBND 
13 Xã Nam Phong4459/QĐ-UBND 
14 Xã Nam Tiến3939/QĐ-UBND 
15 Xã Nam Triều3918/QĐ-UBND4458/QĐ-UBND
16 Xã Phú Túc4024/QĐ-UBND 
17 Xã Phú Yên4460/QĐ-UBND 
18 Xã Phúc Tiến4015/QĐ-UBND 
19 Xã Phượng DựcĐang cập nhật 
20 Xã Quang Lãng3954/QĐ-UBND 
L Xã Quang Trung4010/QĐ-UBND 
22 Xã Sơn HàĐang cập nhật 
23 Xã Tân Dân4016/QĐ-UBND 
24 Xã Tri Thủy4023/QĐ-UBND4462/QĐ-UBND
25 Xã Tri Trung4020/QĐ-UBND 
26 Xã Văn Hoàng4456/QĐ-UBND 
27 Xã Vân Từ4012/QĐ-UBND 

./.

ADMIN

 

 
 
 
 

Ảnh đẹp quê hương