Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS COVID-19

Huyện Phú Xuyên hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ
Ngày đăng 17/08/2021 | 16:41  | View count: 1189

Tổng hợp các Văn bản liên quan hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch COVID-19

1. Nghị quyết số 68 của Chính phủ - Xem chi tiết tại đây!

2. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ - Xem chi tiết tại đây>>>

3. Nghị quyết số 15 của HĐND Thành phố -  Xem chi tiết tại đây>>>.

4. Nghị quyết số 16 của HĐND Thành phố -  Xem chi tiết tại đây>>>.

5. Nghị quyết số 17 của HĐND Thành phố -  Xem chi tiết tại đây>>>

* Các Quyết định V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn:

STTTÊN ĐƠN VỊ

LẦN I

LẦN IILẦN III
1 Thị trấn Phú Minh4013/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
2 Thị trấn Phú Xuyên3931/QĐ-UBND5241/QĐ-UBNDĐang cập nhật
3 Xã Bạch Hạ3930/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
4 Xã Châu Can4018/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
5 Xã Chuyên Mỹ4457/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
6 Xã Đại Thắng4019/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
7 Xã Đại Xuyên3940/QĐ-UBND5485/QĐ-UBNDĐang cập nhật
8 Xã Hoàng Long3955/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
9 Xã Hồng Minh4451/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
10 Xã Hồng Thái4017/QĐ-UBND5483/QĐ-UBNDĐang cập nhật
11 Xã Khai Thái4011/QĐ-UBND4461/QĐ-UBND5489/QĐ-UBND
12 Xã Minh Tân4014/QĐ-UBND5490/QĐ-UBNDĐang cập nhật
13 Xã Nam Phong4459/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
14 Xã Nam Tiến3939/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
15 Xã Nam Triều3918/QĐ-UBND4458/QĐ-UBNDĐang cập nhật
16 Xã Phú Túc4024/QĐ-UBND5487/QĐ-UBNDĐang cập nhật
17 Xã Phú Yên4460/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
18 Xã Phúc Tiến4015/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
19 Xã Phượng Dực5488/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
20 Xã Quang Lãng3954/QĐ-UBND5240/QĐ-UBNDĐang cập nhật
L Xã Quang Trung4010/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
22 Xã Sơn Hà5239/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
23 Xã Tân Dân4016/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
24 Xã Tri Thủy4023/QĐ-UBND4462/QĐ-UBND5491/QĐ-UBND
25 Xã Tri Trung4020/QĐ-UBND5486/QĐ-UBNDĐang cập nhật
26 Xã Văn Hoàng4456/QĐ-UBNDĐang cập nhậtĐang cập nhật
27 Xã Vân Từ4012/QĐ-UBND5238/QĐ-UBNDĐang cập nhật

./.

ADMIN

 

 
 
 
 

Ảnh đẹp quê hương