QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Văn Nhân
Ngày đăng 23/03/2017 | 14:20  | View count: 227

Các vụ việc về an ninh trật tự được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, trong đó có những vụ việc được giải quyết từ nguồn tin do nhân dân cung cấp; không có khiếu kiện đông người, vượt cấp; không xảy ra trọng án. Các đối tượng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật được cảm hóa và giáo dục thường xuyên. Ðây là những kết quả nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Văn Nhân năm 2016.

       Xã Văn Nhân có 3 thôn và 1 khu dân cư Đề Thám, với  1.673 hộ gồm 6.418 nhân khẩu. Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn xác định giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH. Từ đó, xã đã phát động rộng rãi và có hiệu quả phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn xã.

Một buổi tuần tra của Công an xã và Công an Đồn Văn Nhân

       Với vai trò là cơ quan thường trực, ban Công an xã luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về ANTT. Xuất phát từ tình hình thực tiễn ở từng thôn, khu dân cư, xã Văn Nhân xây dựng thành công các mô hình dòng họ, xóm ngõ tự quản về ANTT; mô hình dònghọ, họ giáo tự quản về ANTT; mô hình CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ hòa giải ở cơ sở…

       Ngoài ra, mặt trận tổ quốc xã và các ngành thành viên cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên cùng gia đình, người thân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đặc biệt là các nội dung trong phong trào Tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ngành đoàn thể xã đã phối hợp xây dựng các chuyên đề, mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia đảm bảo trật tự ATGT, giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch về công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Ban công an xã đã phối hợp duy trì hiệu quả hoạt động 4 CLB CCB về phòng chống ma túy; 4 CLB phụ nữ quản lý gia đình con em không vi phạm pháp luật; 1 đội thanh niên xung kích, 1 CLB phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 52 dòng họ, gia đình tự quản, 27 ngõ xóm tự quản về ANTT, 1 đội hoạt động tình nguyện phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

       Nhìn chung, các mô hình trên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia giữ gìn ANTT của người dân. Chính sự vào cuộc và phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của hệ thống chính trị; sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng nòng cốt; cùng với việc chú trọng đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

       Trong năm 2016, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 6 tin tố giác tội phạm; trong đó có 4 tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, khám phá và xử lý 5 đối tượng trước pháp luật. Bên cạnh đó, nhân dân còn tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ; quản lý, cảm hóa, giáo dục hơn các đối tượng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật tiến bộ, tái hòa nhập với cộng đồng; tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, góp phần làm giảm TNGT trên cả 3 mặt.

       Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân, những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở xã Văn Nhân được duy trì, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, với nhiều nội dung đổi mới. Năm 2016, cả 9 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của xã gồm UBND xã, 3 thôn, 1 khu dân cư, 3 nhà trường và 1 doanh nghiệp đều đạt tiêu chuẩn An tòan về an ninh trật tự.

       Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã Văn Nhân đã góp phần kiềm chế, kiểm soát các loại tội phạm, giữ vững ANTT ở địa phương. Qua đó, tạo môi trường lành mạnh phục vụ kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới./.

Hoàng Bích -  Trung tâm VHTT&TT