QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Đảng bộ huyện Phú Xuyên tự hào 71 mùa xuân cách mạng!
Ngày đăng 06/02/2017 | 15:11  | View count: 700

     Mùa xuân của Đảng luôn đồng hành cùng mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của đất nước. Ngày 03-02-1930 Đảng ta ra đời, hơn 15 xuân sau, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Phú Xuyên được thành lập với 3 đảng viên. Xuân Đinh Dậu năm nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam tròn 87 xuân, Đảng bộ huyện Phú Xuyên tròn 71 mùa xuân cách mạng. Trải qua những mùa xuân lịch sử, Đảng ta luôn nêu cao ngọn cờ lãnh đạo toàn diện đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi  này đến thắng lợi khác.

    Xuân Đinh Dậu năm nay, trên mọi nẻo đường, góc phố của đất nước Việt Nam đều sáng ngời khẩu hiệu quen thuộc và thiêng liêng “Mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Đinh Dậu” để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và ghi nhớ mốc son lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

     Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm nay, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp đất trời và lòng người cũng rạng rỡ sắc xuân. Thật ý nghĩa khi mùa xuân của Đảng luôn đồng hành và hòa vào dòng chảy hàng nghìn mùa xuân của dân tộc, mùa xuân của Đất nước. Kể từ mùa xuân năm 1930 của Đảng, hơn 15 năm sau, ngày 28-11-1945, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Phú Xuyên ra đời gồm 3 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Vịnh làm Bí thư Chi bộ. Tháng 3 năm 1946, Ban Huyện ủy được thành lập, mùa xuân năm 1946 là mùa xuân đầu tiên của Đảng bộ huyện Phú Xuyên. Mùa xuân năm 1946 cũng là xuân đánh dấu một bước phát triển mới của tổ chức đảng và sự trưởng thành của cách mạng huyện Phú Xuyên.

     Đồng hành cùng mùa xuân đất nước, mùa xuân của Đảng. Xuân Đinh Dậu năm nay Đảng bộ huyện trải qua 71 mùa xuân với những dấu ấn và bước trưởng thành qua từng thời kỳ cách mạng. Đảng dần khẳng định sứ mệnh lãnh đạo của mình đối với phong trào đấu tranh bảo vệ, xây dựng huyện nhà ngày càng đổi mới và phát triển. Trong chặng đường 71 năm qua, đều ghi đậm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng bộ huyện. Trước hết là đóng góp của Đảng bộ và nhân dân huyện vào cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - khai sinh ra nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đóng góp vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đậm nét nhất là sự kiện huyện Phú Xuyên hoàn toàn giải phóng vào ngày 30-7-1954. Tiếp đó là chiến thắng lịch sử chói lọi mùa Xuân năm 1975 mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cũng như những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay... 

Từ trong gian khó, huyện Phú Xuyên đang đạt được những kết quả nổi bật trong xây dựng dựng nông thôn mới, nông nghiệp hình thành nhiều vùng chuyên canh có giá trị kinh tế cao, kinh tế làng nghề phát triển. Huyện Phú Xuyên và 6 xã Hồng Thái, Quang Trung, Quang Lãng, Châu Can, Đại Xuyên, Phú Yên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, huyện Phú Xuyên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt  Nam  tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Đảng bộ huyện từ lúc có 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện đã có gần 9.000 đảng viên sinh hoạt ở 60 tổ chức cơ sở Đảng.  Năm 2016,  toàn huyện có 30 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 21 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ,  922 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5.901 đảng viên đủ tư cánh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam 87 mùa xuân, mừng Đảng bộ huyện 71 mùa xuân cách mạng. Trong không khí những ngày đầu xuân Đinh Dậu, niềm tin tưởng và tự hào như được nhân lên cùng với quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa  XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

     Một mùa Xuân mới đã về, sức sáng tạo và quyết tâm của Đảng luôn luôn tươi mới như những “chồi non, lộc biếc”, sẽ tiếp tục giương cao ngọn cờ lãnh đạo toàn diện, đưa sự nghiệp cách mạng đến những tầm cao mới./.

Vũ Ngọc Yến - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện