QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

VẺ VANG TRUYỀN THỐNG MỪNG ĐẢNG 87 MÙA XUÂN
Ngày đăng 10/02/2017 | 15:16  | View count: 323

 Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngay từ khi ra đời Đảng đã xác định Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt, vạch ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. 87 năm qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích to lớn. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang.

     Từ khi có Đảng, cán bộ và nhân dân Phú Xuyên một lòng, một dạ đi theo Đảng. Năm 1930, huyện Phú Xuyên đã có được Tổ Nông hội đỏ thành lập tại thôn Kim Quy, xã Minh Tân. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều tổ chức Việt Minh lần lượt ra đời như (tổ Việt minh thôn Mai Trang, tổ Việt minh Thịnh Đức, Tổ việt minh An Mỹ...) góp phần quan trọng, thúc đẩy cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương diễn ra nhanh chóng, không đổ máu.

     Sau khi giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám, phong trào cách mạng ở Phú Xuyên có nhiều chuyển biến cơ bản, song khó khăn lớn nhất là chưa có tổ chức Đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Nhận rõ tình hình trên, Tỉnh uỷ Hà Đông đã tăng cường cán bộ cho Phú Xuyên. Ngày 28/11/1945, tại trụ sở Huyện bộ Việt Minh, một chi bộ Đảng của các cơ quan huyện được thành lập với 3 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Vịnh làm Bí thư Chi bộ. Sự kiện thành lập chi bộ Đảng đầu tiên và Ban Huyện uỷ Phú Xuyên vào cuối tháng 3 năm 1946 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng huyện nhà. Từ đây phong trào cách mạng huyện Phú Xuyên có tổ chức Đảng làm hạt nhân lãnh đạo, mở ra những khả năng và điều kiện phát triển mới.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp oanh liệt, quân và dân Phú Xuyên đã chiến đấu 2053 trận tiêu diệt 3654 tên địch, thu nhiều vũ khí, đạn dược. Những chiến thắng vang dội ở Cầu Gầm, Nội Cói, Cống Gạo Hồ, Trại Diền, Mai Xá... còn in đậm trong tâm khảm của các tầng lớp nhân dân góp phần quan trọng tiến lên vùng dậy giải phóng quê hương ngày 30/7/1954.

          21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ huyện Phú Xuyên lãnh đạo nhân dân nỗ lực tập trung sức khắc phục hậu quả chiến tranh hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, thực hiện cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế -xã hội; hăng hái thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, chi viện cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Quân và dân Phú Xuyên đã bắn rơi 13 máy bay giặc Mỹ; tổ chức 32 đợt tuyển quân với gần 17.000 thanh niên lên đuờng chống Mỹ, cứu nước và hàng nghìn lượt người tham gia thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến và nhiều của cải vật chất được chi viện kịp thời cho đồng bào miền Nam ruột thịt.

     Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Phú Xuyên và 6 xã: Châu Can, Phú Yên, Đại Xuyên, Hồng Thái, Quang Lãng, Quang Trung đã được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân, 4 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bên cạnh đó, có rất nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng nhiều danh hiêu, bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của Trung ương, Thành phố. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần tự lực, tự cường được phát huy cao độ trong thời kỳ đổi mới, năm 2014, huyện vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì.

     Từ lúc chỉ có 3 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng bộ huyện đã có 60 tổ chức cơ sở Đảng với  8.759 đảng viên, trải qua 24 nhiệm kỳ Đại hội. Đảng bộ huyện luôn chấp hành nghiêm túc và vận dụng một cách sáng tạo Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành uỷ vào thực tế địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, cấp uỷ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, luôn đoàn kết thống nhất trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; giữ vững ổn định chính trị, chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đổi mới lề lối làm việc; thực sự coi công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng và phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định. Phần lớn cán bộ, đảng viên đã rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, ý chí chiến đấu và không ngừng phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trên cương vị công tác của mình, cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ chủ chốt đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân, thực sự là những tấm gương mẫu mực trong mọi phong trào.

     Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng bộ và đồng thuận của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

          Nguyễn Thị Ánh – Ban Tuyên giáo Huyện ủy