QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Huyện Phú Xuyên hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2017”
Ngày đăng 13/10/2017 | 08:07  | View count: 533

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

      UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện năm 2017.

       Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trọng tâm công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật là yêu cầu đặt ra trong Kế hoạch.

       Với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 tập trung từ 10/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

       Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là: Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép với hội nghị, hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí.

       Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

       Tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp phát động tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx (diễn ra từ ngày 09/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017); cuộc thi “Trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông” do Bộ Tư pháp phát động.

       Đẩy mạnh tuyên truyền văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân như: Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật trợ giúp pháp lý Nhà nước, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật Trẻ em, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...; Tuyên truyền Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

       UBND huyện giao Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tại đơn vị, địa phương mình./.

Nguyễn Thị Mai – Phòng Tư pháp