QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Phú Xuyên triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Ngày đăng 10/11/2017 | 17:31  | View count: 707

Chiều ngày 9/11, Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị họp với các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; quyết định về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Theo kế hoạch, các xã, thị trấn sẽ triển khai khám sơ tuyển sức khỏe từ ngày 14 đến ngày 17/11 tại trạm y tế các xã. Để thực hiện tốt việc sơ khám, Trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn quán triệt cho nhân viên y tế trước khám sơ tuyển, tăng cường bác sỹ của trung tâm cho các trạm y tế xã chưa có bác sỹ; đồng thời thành lập tổ kiểm tra sức khỏe sơ tuyển nguồn sẵn sàng nhập ngũ;. Cùng với đó, huyện sẽ thành lập đoàn khám sức khỏe tại huyện gồm 32 đồng chí; thời gian khám dự kiến từ ngày 12 đến ngày 16/12/2017 tại Trạm y tế thị trấn Phú Xuyên. Thời gian chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ dự kiến là ngày 16/1/2018 và phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân xong trước ngày 31/1/2018.

       Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến tham luận, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác tuyển quân năm trước để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; đặc biệt là công tác rà soát, nắm nguồn, thẩm tra xác minh lý lịch cho các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tỷ lệ sức khỏe và trình độ cao đẳng, đại học của các nam thanh niên.

       Để công tác tuyển quân năm 2018 đạt kết quả cao, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sơn đã yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự huyện (Cơ quan thường trực) phối hợp tổ chức xét duyệt chặt chẽ, công bằng, đúng luật và quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ. Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khám sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ theo đúng thời gian quy định. Đặc biệt, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị: “Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; đặc biệt hai cơ quan Quân sự và Công an huyện có kế hoạch hướng dẫn và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền để ra các Nghị quyết chuyên đề cũng như thực hiện tốt kế hoạch. Các cơ quan chuyên môn nắm chắc các quy định Nghị Định, Thông tư, hướng dẫn để xây dựng các văn bản để thực hiện đúng quy trình các bước trong công tác tuyển chọn và gọi nhập ngũ.   Phòng tư pháp, Viện kiểm sát, Thi hành án căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Công an, Quân sự huyện để hoàn thiện các hồ sơ các trường hợp vi phạm; tham mưu với UBND huyện để có biện pháp xử lý các trường hợp chống khám và cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ban Chỉ huy quân sự huyện theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả nhiệm vụ tuyển quân ở cơ sở; giải quyết các vấn đề nảy sinh. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho đoàn viên thanh niên ưu tú. Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện tiếp tục tăng cường thời lượng tuyên truyền về nhiệm vụ tuyển quân và các văn bản hướng dẫn liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng. Mặt trận Tổ Quốc và các ngành đoàn thể căn cứ vào nhiệm vụ của mình có kế hoạch tuyên truyền động viên các đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ, làm tốt công tác tư tưởng để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, chất lượng cao”./.

Thanh Xuân – TT VHTT&TT huyện