QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2017)
Ngày đăng 10/11/2017 | 17:48  | View count: 593

Thông qua đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

      Chiều ngày 10/11/2017, Ban CHQS huyện Phú Xuyên tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2017) và hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tới dự có đại diện Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, lãnh đạo Công an huyện; cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện, chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn, trưởng các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.

       Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 45 từ ngày 13/11 đến 28/12/2017.  Nội dung, thi đua tập trung vào tập trung thực hiện “3 nhất” với những chỉ tiêu: Tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; Ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng nét đẹp văn hoá người chiến sỹ thủ đô. 

       Triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Quân đội và dân quân thủ đô chung sức xây dựng Nông thôn mới” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Chủ động phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch chung tay cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là địa bàn về quốc phòng, an ninh. 

       Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ban CHQS huyện, các đơn vị đã ký giao ước quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

       Thông qua đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ, DQTV phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, tinh thần tương thân tương ái, nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh thi đua, chung tay cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn Vàn - Trung tâm VHTT-TT