QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015”
Ngày đăng 23/04/2018 | 17:18  | View count: 4153

Ngày 26/3/2018, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” trên địa bàn huyện năm 2018.

      Kể từ ngày 1/1/2018, tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 1/1/2018.

       Kế hoạch nhằm mục đích phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và các quy định mới được sửa đổi, bổ sung qua đó góp phần sớm đưa các quy định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống.

       Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần thi: trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4.

       Đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Hà Nội trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

       Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Riêng phần thi lý thuyết gồm hai phần: phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên.

       UBND huyện tập hợp các bài thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trụ sở đóng trên địa bàn và nhân dân cư trú tại địa phương; tổ chức chấm sơ khảo bài thi tại địa phương. Thời hạn nộp bài thi: từ ngày 10/8/2018 đến trước 17h00 ngày 20/8/2018.

UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tổng kết, chọn lựa và gửi bài dự thi xuất sắc về Ban tổ chức cuộc thi Thành phố.

       Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Ban Tổ chức phân công và chủ động, tích cực tuyên truyền về cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; xây dựng thời lượng phát thanh các phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, các hình thức phù hợp khác giới thiệu về Bộ luật hình sự năm 2015 và cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015”.

       Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể  huyện  và UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, giới thiệu về nội dung của Bộ luật hình sự; mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; vận động cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý hưởng ứng, tham gia cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi huyện phát động...

       Dự kiến tháng 10/2018, Ban Tổ chức cuộc thi huyện tổng kết và trao giải. Giải thưởng cuộc thi có 02 giải nhất, 04 giải nhì, 07 giải ba và 05 giải khuyến khích, gồm các giải tập thể và cá nhân./.

Nguyễn Thị Mai – Phòng Tư pháp