QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án năm 2018
Ngày đăng 12/03/2019 | 16:25  | View count: 726

Ngày 8/3/2019; Liên ngành Ủy ban MTTQ – Ban pháp chế HĐND - công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự năm 2018 và ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm sát, kiểm tra, giám sát. Đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Ban pháp chế đã dự hội nghị.

      Năm 2018, Thực hiện quy chế phối hợp, quan hệ công tác giữa các cơ quan tư pháp ngày càng được tăng cường, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán của các ngành trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2018, các ngành đã thụ lý là 185 tin; đã giải quyết 178 tin báo; đạt 96,2%; số còn lại đang giải quyết.Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nhìn chung được thực hiện chặt chẽ. Trong hoạt động xét xử, nhìn chung các vụ án được tòa án đưa ra xét xử đảm bảo đúng thời hạn luật định, việc chuyển bản án đến viện kiểm sát kịp thời. Bên cạnh đó, ba ngành tư pháp đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong thi hành án hình sự, nhất là thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, nguyên nhân, tồn tại hạn chế, thiếu sót để đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và thi hành án hình sự.

      Cũng tại hội nghị, Liên ngành Ủy ban MTTQ – Ban pháp chế HĐND - công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên đã ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm sát, kiểm tra, giám sát năm 2019./.

 

Thanh Xuân – Trung tâm VHTT&TT huyện