QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 138, BCĐ 197 huyện
Ngày đăng 13/03/2019 | 15:30  | View count: 2007

Sáng ngày 12/3/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 138, BCĐ 197 huyện về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV, AIDS trên địa bàn huyện năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019.

      Tới dự, dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Công - HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ 138, 197 huyện, các đồng chí là chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, trưởng công an các xã, thị trấn và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng đã về dự hội nghị.

      Trong năm 2018, Ban chỉ đạo 138, BCĐ 197 huyện, lực lượng nòng cốt là công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu,  phối hợp với các ngành đoàn thể huyện thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Toàn huyện duy trì hiệu quả 146 tổ hòa giải, 13 cụm liên kết và an ninh trật tự, 68 câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 145 cụm dân cư, 1.773 dòng họ, họ giáo tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, đã góp phần tích cực trong giải quyết, hạn chế các mâu thuẫn, vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đã mở 2 đợt