QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Tổng kết công tác Phòng không nhân dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày đăng 25/04/2019 | 15:42  | View count: 3150

Chiều ngày 24/4/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không nhân dân (PKND) năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác PKND năm 2019.

      Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Công Thành – Uỷ viên BTV Huyện Uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo công tác PKND huyện.

      Năm 2018, Ban chỉ đạo PKND huyện đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả Nghị định 74/2015 của Chính phủ về công tác PKND, chỉ thị của BCĐ công tác PKND thành phố Hà Nội và nhiều văn bản có liên quan khác. Trong công tác quản lý vùng trời và tác chiến, BCH Quân sự huyện đã triển khai 1 trận địa súng máy phòng không đảm bảo đúng quy cách, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không tại cơ quan quân sự; chế độ thu nhận thông báo bay, hệ thống thông tin liên lạc, còi thông báo, báo động phòng không luôn được duy trì, bảo quản tốt, sẵn sàng khi có tình huống. Huyện cũng đã biên chế 2 trung đội súng máy phòng không 12,7 mm với quân số 70 người; đồng thời xây dựng lực lượng súng máy phòng không 14,5mm, tổ bộ binh bắn máy bay thấp. Thực hiện công tác huấn luyện lực lượng phòng không dân quân tự vệ, năm 2018, huyện đã tổ chức huấn luyện với 581 người, trong đó 77% đạt khá, giỏi; đồng thời chỉ đạo 3 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ gắn với phòng không nhân dân, diễn tập khu vực phòng thủ. Cũng trong năm 2018, lực lượng phòng không huyện đã tổ chức hội thao chuyên ngành các trung đội súng máy PKND 12,7 mm và tổ chức hội thao bắn đạn thật cho tổ dân quân 28 xã, thị trấn với quân số 112 người.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Công Thành đề nghị các thành viên trong BCĐ công tác PKND huyện tiếp tục nghiên cứu các văn bản của các cấp về công tác PKND, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác giáo dục, phát huy truyền thống quê hương, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác PKND trong tình hình mới; giao BCH Quân sự huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng văn hóa thông tin huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác PKND năm 2019; phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo huyện xây dựng tài liệu tuyên truyền lồng ghép tới học sinh trên địa bàn; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo hoạt động tốt trong mọi tình huống; tăng cường công tác kiểm tra của BCĐ đối với công tác PKND các xã, thị trấn, các địa bàn trọng điểm.

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện