QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Triển khai nhiệm vụ Diễn tập chiến đấu, phòng thủ cấp xã năm 2019
Ngày đăng 18/06/2019 | 16:42  | View count: 1445

Chiều ngày 18/6; đồng chí Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị với các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn nhằm triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2019.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; nghe đồng chí Thượng tá Bạch Quốc Sử - UVBTV - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2019. 

      Theo đó, năm nay, huyện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn tại 6 xã là xã Châu Can, Sơn Hà, Phượng Dực, Thụy Phú, Bạch Hạ và xã Quang Trung. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện và tổ chức thực binh. Giai đoạn1: Chuyển địa phương vào trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Theo kế hoạch, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn năm 2019 được tổ chức xong trong tháng 7. Xã Châu Can là đơn vị đầu tiên tổ chức diễn tập dự kiến vào ngày 9/7/2019.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Phạm Hải Hoa đã yêu các ngành thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị diễn tập cần làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kịch bản, bố trí lực lượng, cơ sở vật chất trang thiết bị, hướng dẫn tập luyện để cuộc diễn tập ở các xã đạt kết quả tốt, đảm bảo được mục đích yêu cầu đề ra. Ban chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập, giúp BCĐ diễn tập huyện tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đạo diễn của huyện và cán bộ xã diễn tập; hướng dẫn, giúp đỡ 6 đơn vị diễn tập đảm bảo đúng quy trình, chương trình, nội dungcho đợt diễn tập. Đối với các xã, thị trấn cần quán triệt tốt nhiệm vụ diễn tập trong cấp ủy, chính quyền thực hiện kế hoạch diễn tập của huyện; xây dựng đủ văn kiện, chuẩn bị tốt mọi điều kiện về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho quá trình thực hành diễn tập./.

Thanh Xuân – Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện