QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Tổng kết nhiệm vụ QS - QP, công tác giáo dục QP-AN và phong trào TĐQT năm 2019
Ngày đăng 30/12/2019 | 09:03  | View count: 984

Ngày 25/12/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. Dự chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thế Công – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện.

      Năm 2019, huyện đã quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đồng thời ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong năm, huyện đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, giao đủ 140 thanh niên, hoàn thành 100% kế hoạch trên giao. Trong công tác tuyển quân năm 2020, huyện đã tổ chức phát lệnh và tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho 417 thanh niên. Công tác trực và ứng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ và sự kiện chính trị quan trọng được quan tâm thực hiện. Huyện thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự ở 28 xã, thị trấn và 8 cơ quan, tổ chức, xây dựng tổ chức biên chế dân quân tự vệ đến nay là 2.568 người, chiếm 1,4% dân số toàn huyện; chỉ đạo 6 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn; đồng thời tổ chức hội thao Quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ với 11 môn thi, thu hút trên 800 VĐV tham gia.

      Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã tổ chức khảo sát và chỉ đạo các xã, thị trấn bồi dưỡng kiến thức QPAN được 90 lớp với trên 9.400 người thuộc đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng; theo dõi và chỉ đạo các nhà trường hoàn thành chương trình GDQP cho trên 8.000 học sinh, sinh viên. Phong trào thi đua Quyết thắng đã được huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện; công tác thi đua khen thưởng được tiến hành thường xuyên, liên tục, đảm bảo chặt chẽ, khách quan. UBND huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, kịp thời. Qua đó, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang huyện.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện – Nguyễn Thế Công đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019; đồng thời, đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng. Trước mắt, trong thời gian tới, các xã, thị trấn cần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

      Nhân dịp này, 2 cá nhân đã vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, UBND huyện, BCH Quân sự huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019.

CTV: Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện