QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Ngày đăng 19/05/2020 | 09:30  | View count: 775

Sáng ngày 15.5.2020, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74 ngày 9/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân từ năm 2015 - đến năm 2020.

      Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thuộc Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện. Dự tại điểm cầu các xã, TT có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng, trưởng công an các xã, thị trấn.

      Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân tên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Năm 2020, Huyện đã giao đủ chỉ tiêu 140 công dân nhập ngũ và 5 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Các khâu, các các bước trong công tác chuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đảm bảo đúng luật định. Công tác rà soát, xét duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác tuyên truyền được trú trọng triển khai với nhiều đợt, với nhiều hình thức; đồng thời tuyên truyền lồng thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu với các đồng chí quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương, trồng cây lưu niệm ….Qua đó, đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết đơn tình nguyện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

      Sau 5 năm thực hiện Nghị định 74 ngày 9/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân từ  2015 - đến năm 2020, huyện Phú Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực. Huyện đã xây dựng lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân theo đúng chỉ tiêu trên giao, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tính chất hoạt động bán vũ trang; vừa sản xuấ, vừa phục vụ chiến đấu và chiến đấu tại chỗ. Lực lượng phòng không DQTV, DBĐV hàng năm đều được giao dục chính trị, huấn luyện chiến đấu bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Huy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020; Việc thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ về Phòng không nhân dân từ 2015 đến năm 2020. Đồng chí cũng chỉ ra 1 số tồn tại, trên cơ sở đó đề nghị các cơ quan chức năng huyện, các xã, TT cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cũng như nhiệm vụ hoạt động công tác phòng không nhân dân những năm tiếp theo.

      Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020; 5 năm thực hiện Nghị định 74 ngày 9/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân từ năm 2015 đến năm 2020.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.