QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên
Ngày đăng 24/11/2020 | 14:18  | View count: 1223

Sáng ngày 24/11/2020, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức khai mạc lớp tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên bằng hình thức trực tuyến.

      Dự, chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thế Công - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo, cán bộ Ban CHQS huyện, đại diện Ban CHQS đơn vị tự vệ. Dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ công chức Tư pháp, kế toán ngân sách xã, thị trấn, Trung đội trưởng dân quân cơ động, Thôn đội trưởng.

      Phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Công đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên 2019. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản của luật và các Thông tư nghị định quy định, hướng dẫn thi hành luật. Qua đó, làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Luật dân quân tự vệ, dự bị động viên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ huyện.   

      Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Trung tá Trần Văn Tưởng - Giảng viên Học viện chính trị Bộ Quốc phòng truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên năm 2019 và các Nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Cả 2 bộ Luật này đã có sự thống nhất hơn về nội dung và những điểm mới so với năm 2009. Luật Dân quân tự gồm 8 chương, 50 điều, trong đó đã sửa đổi một số nội dung nhằm khắc phục những khó khăn, bấp cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009, nhất là những quy định về xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Luật Lực lượng dự bị động viên gồm 05 chương, 41 điều, quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

      Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.Hoan