QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Phú Xuyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020
Ngày đăng 30/12/2020 | 17:33  | View count: 289

Ngày 28/12/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020. Dự buổi tập huấn có đại diện Bộ công an; Công an thành phố Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Đoàn thể trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy các đội nghiệp vụ, cán bộ chiến sỹ các đội; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an, Chỉ huy trưởng BCH quân sự các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, gần 200 đại biểu đại diện cho cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện, lãnh đạo, công chức phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan thuộc huyện ủy, UBND huyện và các xã thị trấn, đã được nghe Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung – Phó trưởng phòng Cục A03 - Bộ Công an truyền đạt những nội dung, điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước như: những quy định chung, Phạm vi, phân loại, ban hành danh mục bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước; các văn bản hướng dẫn thi hành: nghị định 26/2020 của chính phủ quy định một số điều của luật bảo vệ bí mật nhà nước, Thông tư 24/2020 của bộ Công an quy định về các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị, danh mục tài liệu bảo vệ bí mật nhà nước liên quan tới các lĩnh vực…

      Buổi tập huấn đã giúp lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước các cơ quan, đơn vị trang bị kỹ năng, kiến thức và kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện