QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Triển khai hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện năm 2021
Ngày đăng 04/06/2021 | 10:04  | View count: 326

Chiều ngày 03/6, Đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị với các thành viên BCĐ triển khai nhiệm vụ trong Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện năm 2021.

      Tại hội nghị, đồng chí Vương Hải Hà – Uỷ viên BTV Huyện uỷ - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đã thông qua Quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi và Quyết định thành lập các tiểu ban: Tiểu ban giám khảo, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban thư ký; tiểu ban phục vụ; phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời thông qua Kế hoạch tổ chức hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện năm 2021.

      Theo đó, hội thi dự kiến được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 25/6/2021. Thành phần tham gia thi là 100% các đồng chí Chỉ huy trưởng, chính trị viên và 1 phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã. Nội dung thi gồm 2 phần là: Thi chung cho các đối tượng là thi trắc nghiệm nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ, thi bắn súng ngắn K54 bài 1C. Đối với nội dung thi riêng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn xây dựng và bảo vệ Kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV giai đoạn 2021 – 2025 của địa phương mình”. Đối với Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã xây dựng kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân xã.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Huy đề nghị các đồng chí trong Ban tổ chức hội thi chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức tốt hội thi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đối với Ban CHQS huyện cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các phòng ban liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, theo dõi, giám sát và phối hợp điều hành các nội dung hội thi theo kế hoạch; tổng hợp, bổ xung các ý kiến đóng góp hoàn thiện hệ thống đề thi, đáp án và các văn bản liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng bổ sung cho các đồng chí cán bộ và thí sinh tham gia hội thi; đồng thời chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, địa điểm, khu vực thi từng nội dung theo kế hoạch./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện