QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Xã Văn Hoàng tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
Ngày đăng 17/07/2021 | 10:26  | View count: 618

Căn cứ Chỉ thị số 08 ngày 11/5/2021 của Huyện ủy, Kế hoạch số 184 ngày 20/5/2021 của UBND huyện về diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021, chiều ngày 15/7, Ban Tổ chức diễn tập xã Văn Hoàng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Đây là đơn vị được huyện chọn tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện diễn tập.

      Về dự, chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội;  đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh - Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức diễn tập huyện; đồng chí Trần Công Thành - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện. Dự, chỉ đạo cuộc diễn tập còn có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn của huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị, ngành đoàn thể huyện; các đồng chí lãnh đạo các xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021, lãnh đạo các xã trong cụm Tân Dân.

Ảnh diễn tập thực binh

       Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 của xã Văn Hoàng được tiến hành theo 2 phần: Diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường và diễn tập thực binh. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 6 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1 chuyển cấp xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; với vấn đề huấn luyện thông qua hội nghị là Ban CHQS xã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Đảng uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

     Sau phần diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường, lực lượng diễn tập của xã đã diễn tập thực binh tại cánh đồng Bãi thôn Hội, với phần  thực binh là  “ Trung đội dân quân xã Văn Hoàng đánh địch đổ bộ đường không”.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị, luyện tập, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 của xã Văn Hoàng diễn ra thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; từ đó làm cơ sở vận dụng có hiệu quả trong lãnh đao, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Kết thúc buổi diễn tập, UBND xã Văn Hoàng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 34 cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã năm 2021.

./.

Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.