QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022
Ngày đăng 09/06/2022 | 16:14  | View count: 163

Sáng ngày 7/6, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Xuyên, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2022. Đồng chí Vũ Quốc Anh- UVBTVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Thượng tá Vương Hải Hà- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện đã về dự và chỉ đạo khai giảng lớp học.

      Theo kế hoạch lớp bồi dưỡng  kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 học tập trong thời gian 4 ngày (từ 7/6 – 10/6), hơn 100 học  là công chức, viên chức, đảng viên thuộc các Ban ngành trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện.  Tham gia lớp học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng an ninh, các vấn đề “ Diên biến hòa bình”, “ Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và hoạt động đối ngoại và dân tộc, Tôn giáo gắng với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng an ninh,  dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển đảo Việt Nam, Pháp lệnh mới động viên.

      Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4./.

 Thanh Trang- Trung tâm VHTT&TT huyện