QUỐC PHÒNG - AN NINH - PHÁP LUẬT

Hội nghị tập huấn triển khai đề án 06 của Chính Phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 17/06/2022 | 15:59  | View count: 124

Chiều ngày 16/6/2022, Ban Chỉ đạo đề án 06 Thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai đề án 06 và kế hoạch số 54 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ cho hơn 33.000 đại biểu là Ủy viên Ban Chỉ đạo 06 các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

      Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên BTV Thành ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, các đồng chí là thành viên BCĐ, thành viên tổ giúp việc BCĐ 06 Thành phố, đại diện lãnh đạo các ban, Sở, ngành, các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội; Trưởng BCĐ 06 UBND các quận, huyện, thị xã, cơ quan đơn vị có liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

      Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ Đề án 06 huyện; lãnh đạo và cán bộ được giao phụ trách thực hiện Đề án 06 Công an huyện.

 Điểm cầu UBND huyện Phú Xuyên

      Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn cho biết: “Xác định việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nội dung của Đề án nhằm thực hiện đạt các nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian. Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện Đề án 06, TP Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định, qua đó đã chứng minh việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ là hướng dẫn đúng đắn, kịp thời, là bước đột phá chiến lược về hạ tầng đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, góp phần chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số”. Bên cạnh đó, việc Cơ sở dữ liệu về dân cư đã được ứng dụng vào thực hiện những nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, giúp quản lý thống nhất, tập trung, minh bạch, thuận lợi, tiết kiệm và đạt hiệu quả nhiều mặt”.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về những nội dung trọng tâm cần triển khai liên quan đến việc thực hiện Đề án 06; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ; Thực trạng và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với 05 nhóm tiện tích của Đề án 06/Chính phủ. Đại diện Cục Kiểm soát TTHC cũng hướng dẫn các đại biểu tham dự hội nghị về nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn kết nối, chia sẻ và nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; tái cấu trúc quy trình TTHC liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

      Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của TP triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ đã được xác định lộ trình cụ thể trong Đề án số 06, Kế hoạch số 54 của UBND TP; phân công rõ trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc kết nối, tích hợp, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, bố trí đầy đủ kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT