Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

quy hoạch, xây dụng đô thị

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên
Ngày đăng 30/11/2017 | 16:43  | View count: 6309

HNP - Ngày 20/10/2015 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5517/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

 

Theo Quyết định, tổng diện tích tự nhiên của huyện 17.110,4 ha, trong đó: Đất khu vực đô thị năm 2020 khoảng 1.388,6 ha, năm 2030 khoảng 2.205,37 ha; đất khu vực nông thôn năm 2020 khoảng 15 609,5 ha, năm 2030 khoảng 14.905,03 ha. Dự kiến quy mô dân số toàn huyện đến năm 2020 khoảng 215.000 người; năm 2030 khoảng 245.000 người. Trong đó, dân số khu vực đô thị đến năm 2020 khoảng 60.000 người, năm 2030 khoảng 80.000 người; dân số khu vực nông thôn đến năm 2020 khoảng 155.000 người, năm 2030 khoảng 165.000 người.

Huyện Phú Xuyên được phân thành 3 vùng chức năng cở bản. Vùng phát triển đô thị là vùng xây dựng thuộc đô thị vệ tinh. Vùng gồm có 2 thị trấn Phú Xuyên, Phú Minh và các xã Đại Thắng, Quang Trung, Sơn Hà, Phúc Tiến, Nam Triều, Nam Phong, Văn Nhân, Thụy Phú...  Vùng kiểm soát phát triển đô thị - hành lang xanh: Là một bộ phận của hành lang xanh Thủ đô có chức năng phân tách không gian đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh gồm điểm dân cư nông thôn và sản xuất nông nghiệp. Vùng bao gồm các xã Văn Hoàng, Phượng Dực, Đại thắng, Quang Trung, Tân Dân, Sơn Hà, Hoàng Long, Hồng Minh, Phú Túc, Chuyên Mỹ, Tri Trung, Hồng Thái, Thụy Phú, Nam Phong, Nam Triều, Phúc Tiến, Minh Tân, Khai thái, Quang Lãng, Tri Thủy, Bạch Hạ, Châu Can, Phú Yên, Vân Từ, Đại Xuyên. Vùng được phân thành 5 vùng cụm xã, mỗi cụm xã có 1 trung tâm cụm xã (cụm đổi mới) tại Văn Hoàng, Hồng Thái, Hoàng Long, Minh Tân và Châu Can. Còn vùng kiểm soát đặc biệt là vùng khu vực ngoài đê chiếm một phần diện tích tự nhiên của các xã Thụy Phú, Hồng Thái, Khai Thái, Quang Lãng. Các hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng các công trình trong phạm vi bãi sông, hành lang đê điều tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão và tiêu thoát lũ.

Thị trấn Phú Xuyên có vai trò là trung tâm huyện lỵ, có chức năng trung tâm hành chính, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, văn hóa của huyện Phú Xuyên và hỗ trợ phát triển vùng nông thôn phía Nam huyện trong giai đoạn hình thành đô thị vệ tinh. Thị trấn Phú Minh có vai trò là trung tâm dịch vụ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ cho các khu vực phát triển giai đoạn đầu tại đô thị vệ tinh. Hai thị trấn này sẽ phát triển, mở rộng về phía Tây, gắn kết với không gian của đô thị vệ tinh sẽ hình thành trong giai đoạn dài hạn…
 

Tại đây: Độc giả có thể theo dõi toàn văn  Quyết địnhSơ đồ Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng ,  Sơ đồ định hướng phát triển giao thông Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030.

 

Ghi chú: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính; (Quyết định và Bản đồ do Sở Quy hoạch và Kiến trúc cung cấp).

 

HNP

 
 
 
 

Ảnh đẹp quê hương