Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

quy hoạch, xây dụng đô thị

HN bàn giao hồ sơ “Quản lý lối đi tự mở qua đường sắt” cho các xã, thị trấn quản lý
Ngày đăng 09/03/2020 | 18:07  | View count: 746

Ngày 06/3/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị bàn gia hồ sơ “Quản lý lối đi tự mở qua đường sắt” do Cục Đường sắt Việt Nam lập cho UBND các xã, thị trấn quản lý và tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

      Theo thống kê, trên địa bàn huyện Phú Xuyên, tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua 6 xã, thị trấn của huyện với chiều dài 9,7 km, với 30 lối đi tự mở qua đường sắt. Từ năm 2019 đến nay, Ban An toàn giao thông, Ban chỉ đạo 197 và các đơn vị chức năng huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Duy trì 3 cụm loa tuyên truyền tại nơi đường bọ giao nhau cùng mức với đường sắt, góp phần nâng cao ý thức của người dân, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt…

      Tuy nhiên trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt; công tác trực cảnh giới tại các lối đi tự mở còn chưa được thực hiện; Ý thức tham gia giao thông của một số bộ phận người dân chưa tốt…

      Sau khi bàn giao hồ sơ, các địa phương trên địa bàn huyện có đường sắt đi qua sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT đường sắt nhằm nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông; Tập trung quản lý hành lang an toàn đường sắt, không để phát sinh các lối đi tự mở trái phép và tổ chức trực cảnh giới tại các lối đi tự mở có nguy cơ mất an toàn giao thông; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và phá hoại kết cấu hạ tầng đường sắt./.

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên

 
 
 

Ảnh đẹp quê hương