THÔNG BÁO

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:12 AM  | View count: 35
Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:07 AM  | View count: 18
Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Lịch cắt điện tuần 34 năm 2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:50 AM  | View count: 152
Lịch cắt điện tuần 34 năm 2019 (từ ngày 19 đến 25/8/2019)

V/v Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

Ngày đăng 07/08/2019 | 08:19 AM  | View count: 149
V/v Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

V/v thực hiện nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Ngày đăng 06/08/2019 | 02:43 PM  | View count: 142
V/v thực hiện nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Công điện số 03/UBND hồi 14h00 ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 01/08/2019 | 05:11 PM  | View count: 249
Công điện số 03/UBND hồi 14h00 ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 31/07/2019 | 06:20 PM  | View count: 137
Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 23/07/2019 | 04:38 PM  | View count: 483
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Quyết định V/v công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 23/07/2019 | 04:31 PM  | View count: 311
Quyết định V/v công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2019

V/v tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2019

Ngày đăng 19/07/2019 | 02:32 PM  | View count: 145
V/v tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2019

Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Ngày đăng 19/07/2019 | 11:00 AM  | View count: 693
Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Hoàng Long, Sơn Hà

Ngày đăng 17/07/2019 | 09:10 AM  | View count: 219
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Hoàng Long, Sơn Hà

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/07/2019 | 10:17 AM  | View count: 1463
Lịch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 08/07/2019 | 04:34 PM  | View count: 994
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Công điện 02/UBND hồi 16h00 phút, ngày 03/7/2019 - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên điện

Ngày đăng 03/07/2019 | 07:24 PM  | View count: 1094
Công điện 02/UBND hồi 16h00 phút, ngày 03/7/2019 - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên điện

Công điện 01/BCH hồi 07h00 phút, ngày 02/7/2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:21 PM  | View count: 446
Công điện 01/BCH hồi 07h00 phút, ngày 02/7/2019

Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019 | 04:56 PM  | View count: 3210
Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Xuyên kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 03:03 PM  | View count: 742
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Xuyên kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Thông báo V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 17/06/2019 | 10:33 AM  | View count: 601
Thông báo V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Y tế

Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 09:14 AM  | View count: 1748
Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019