THÔNG BÁO CỦA UBND HUYỆN

Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến
Ngày đăng 19/07/2019 | 11:00  | View count: 3844

Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Để các thi sinh dự thi tuyển công chức đạt kết quả cao, Hội đồng Tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019 của thành phố Hà Nội hướng dẫn cách làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến như sau: