THÔNG BÁO LỊCH CẮT ĐIỆN

Thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tuần 31 năm 2020, lưới điện trung áp
Ngày đăng 23/07/2020 | 14:58  | View count: 1006

Thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tuần 31 năm 2020, lưới điện trung áp

./.