THÔNG BÁO MỚI

Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 04/10/2021 | 10:52 AM  | View count: 214
Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Xuyên

Công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 23/09/2021 | 04:12 PM  | View count: 499
Công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thư kêu gọi ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em" năm 2021

Ngày đăng 17/09/2021 | 05:22 PM  | View count: 265
Thư kêu gọi ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em" năm 2021

Thông báo về chủ trương thành lập và lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng HTKT Cụm CN Phú Xuyên 2, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/08/2021 | 11:16 AM  | View count: 513
Thông báo về chủ trương thành lập và lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng HTKT Cụm CN Phú Xuyên 2, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Tổng đài 1022 Hà Nội - Kênh tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/08/2021 | 08:51 PM  | View count: 538
Cùng với các giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Tổng đài 1022 - đây là kênh kết nối, tiếp nhận phản ánh, giải đáp kiến nghị của công dân,...

Hỏa tốc! V/v tăng cường khai báo y tế online để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 27/07/2021 | 05:51 PM  | View count: 447
Hỏa tốc! V/v tăng cường khai báo y tế online để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/07/2021 | 08:22 AM  | View count: 4375
UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Văn bản về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich COVID-19 của Chính phủ

Ngày đăng 16/07/2021 | 02:49 PM  | View count: 806
Văn bản về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich COVID-19

Hỏa tốc! Công điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 07/07/2021 | 04:18 PM  | View count: 245
Hỏa tốc! Công điện BCH phòng chống thiên tai và TKCN huyện Phú Xuyên điện

Tổng hợp các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày đăng 29/06/2021 | 03:43 PM  | View count: 391
Danh mục các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

V/v cho ý kiến vào dự thảo Hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 18/06/2021 | 04:39 PM  | View count: 752
V/v cho ý kiến vào dự thảo Hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Phú Xuyên 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 18/06/2021 | 09:11 AM  | View count: 255
Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Phú Xuyên 6 tháng đầu năm 2021

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 08/06/2021 | 02:59 PM  | View count: 533
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại: xã Hoàng Long; xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/06/2021 | 02:45 PM  | View count: 778
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Chuôm, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long; Ao Hè Thu, thôn Thành Lập 2, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Ngày đăng 04/06/2021 | 04:53 PM  | View count: 1722
Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Ngày đăng 04/06/2021 | 10:38 AM  | View count: 358
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 29/05/2021 | 09:16 PM  | View count: 510
Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 28/05/2021 | 02:51 PM  | View count: 643
Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v rà soát, đăng ký thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:31 PM  | View count: 661
V/v rà soát, đăng ký thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc huyện Phú Xuyên

V/v thông tin tuyên truyền về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 11/05/2021 | 02:51 PM  | View count: 303
V/v thông tin tuyên truyền về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ