THÔNG BÁO MỚI

V/v cho ý kiến vào dự thảo Hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 18/06/2021 | 04:39 PM  | View count: 143
V/v cho ý kiến vào dự thảo Hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Phú Xuyên 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 18/06/2021 | 09:11 AM  | View count: 75
Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Phú Xuyên 6 tháng đầu năm 2021

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 08/06/2021 | 02:59 PM  | View count: 223
Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại: xã Hoàng Long; xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/06/2021 | 02:45 PM  | View count: 397
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Chuôm, thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long; Ao Hè Thu, thôn Thành Lập 2, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Ngày đăng 04/06/2021 | 04:53 PM  | View count: 803
Thư kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Ngày đăng 04/06/2021 | 10:38 AM  | View count: 178
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 29/05/2021 | 09:16 PM  | View count: 341
Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 28/05/2021 | 02:51 PM  | View count: 486
Thông báo V/v nhận Quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v rà soát, đăng ký thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:31 PM  | View count: 536
V/v rà soát, đăng ký thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đối tượng là thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc huyện Phú Xuyên

V/v thông tin tuyên truyền về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 11/05/2021 | 02:51 PM  | View count: 192
V/v thông tin tuyên truyền về Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 09:46 AM  | View count: 1108
Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phượng Dực, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/04/2021 | 03:22 PM  | View count: 552
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực; khu Đồng Khay, thôn Nội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông báo kết quả điểm thi thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 01/04/2021 | 04:14 PM  | View count: 2964
Thông báo kết quả điểm thi thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v phát động và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Ngày đăng 25/03/2021 | 04:50 PM  | View count: 374
V/v phát động và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi; Hướng dẫn nội quy, quy định tổ chức kiểm tra sát hạch; Sơ đồ phòng thi kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 20/03/2021 | 10:12 AM  | View count: 2162
Thông báo lịch tổ chức khai mạc, thi; Hướng dẫn nội quy, quy định tổ chức kiểm tra sát hạch; Sơ đồ phòng thi kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn huyện

Ngày đăng 19/03/2021 | 03:10 PM  | View count: 369
V/v triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn huyện

Thông báo V/v điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá QSD đất tại khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Ngày đăng 19/03/2021 | 01:43 PM  | View count: 462
Thông báo số 07 V/v điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá QSD đất tại khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phúc Tiến; xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/03/2021 | 03:31 PM  | View count: 802
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; ao Đầu Đình, thôn Văn Hội, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Ngày đăng 24/02/2021 | 10:36 AM  | View count: 331
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản (cập nhật đến 11/03/2021)

Ngày đăng 11/03/2021 | 03:48 PM  | View count: 190
Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản (cập nhật đến 11/03/2021)