THÔNG BÁO MỚI

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 23/06/2022 | 04:52 PM  | View count: 116
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên năm 2022

Quyết định V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 17/06/2022 | 09:58 AM  | View count: 195
Quyết định V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 27/05/2022 | 09:41 AM  | View count: 116
Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Thông báo công khai xử phạt 07 cơ sở vi phạm về ATTP trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022" trên địa bàn huyện

Ngày đăng 23/05/2022 | 03:24 PM  | View count: 194
Thông báo công khai xử phạt 07 cơ sở vi phạm về ATTP trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022" trên địa bàn huyện

Thông báo V/v tổ chức phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 16/05/2022 | 04:53 PM  | View count: 288
Thông báo V/v tổ chức phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 11/05/2022 | 03:23 PM  | View count: 334
Thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên năm 2022

Thông báo về kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên năm 2022

Ngày đăng 11/05/2022 | 03:30 PM  | View count: 306
Thông báo về kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên năm 2022

Quyết định công bố Mẫu đề cương đề án áp dụng trong kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện năm 2022

Ngày đăng 11/05/2022 | 02:41 PM  | View count: 143
Quyết định công bố Mẫu đề cương và đề án áp dụng trong kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng VH&TT và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện năm 2022

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Ngày đăng 06/05/2022 | 04:00 PM  | View count: 113
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Thông báo về tổ chức thi viết tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Văn hóa Thông tin và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Ngày đăng 29/04/2022 | 06:25 PM  | View count: 179
Thông báo về tổ chức thi viết tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Văn hóa Thông tin và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Thông báo danh sách ứng viên dự thi chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Ngày đăng 14/04/2022 | 03:41 PM  | View count: 273
Thông báo danh sách ứng viên dự thi chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Thông báo danh sách, vị trí tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức cấp xã

Ngày đăng 04/04/2022 | 03:59 PM  | View count: 285
Thông báo danh sách, vị trí tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức cấp xã

Thông báo thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 12/03/2022 | 10:09 AM  | View count: 387
Thông báo thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Ngày đăng 04/03/2022 | 10:32 AM  | View count: 199
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Đồng Mèo, xã Tri Trung và khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Ngày đăng 24/02/2022 | 04:00 PM  | View count: 768
Thông báo Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu Đồng Mèo, xã Tri Trung và khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Ngày đăng 10/02/2022 | 03:00 PM  | View count: 213
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Thông cáo báo chí về việc tổ chức đón khách về tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn - Chùa Hương

Ngày đăng 09/02/2022 | 10:23 AM  | View count: 183
Thông cáo báo chí về việc tổ chức đón khách về tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn - Chùa Hương

Chỉ thị Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày đăng 22/01/2022 | 09:09 PM  | View count: 184
Chỉ thị Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

V/v thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 10:48 AM  | View count: 185
V/v thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 10:46 AM  | View count: 180
Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022