THÔNG BÁO MỚI

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Ngày đăng 09/11/2020 | 11:25 AM  | View count: 201
Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo V/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 11:08 AM  | View count: 266
Thông báo 3195/TB-SNV (V/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020)

Thông báo Tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Xuyên 11 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 04/11/2020 | 11:05 AM  | View count: 209
Thông báo Tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Xuyên 11 tháng đầu năm 2020

Thông báo V/v thành lập các Cụm công nghiệp làng nghề và lựa chọn Chủ đầu tư của 03 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 26/10/2020 | 10:03 AM  | View count: 354
Thông báo V/v thành lập các Cụm công nghiệp làng nghề và lựa chọn Chủ đầu tư của 03 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã: Phượng Dực, Sơn Hà, Hoàng Long, Văn Hoàng, Châu Can, Khai Thái, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

Ngày đăng 21/10/2020 | 10:34 AM  | View count: 517
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Ao ông Thà, thôn Nghĩa Lập,xã Châu Can; Thùng Đầu Dâu, thôn Khai Thái, xã Khai Thái; Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên...

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 30/09/2020 | 04:39 PM  | View count: 589
Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 30/09/2020 | 03:22 PM  | View count: 509
Thông báo Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

V/v đôn đốc nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Ngày đăng 29/09/2020 | 02:27 PM  | View count: 340
V/v đôn đốc nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

V/v lấy ý kiến về danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày đăng 28/09/2020 | 02:46 PM  | View count: 411
V/v lấy ý kiến về danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Hoàng Long, Minh Tân, Phúc Tiến, Phượng Dực, Văn Hoàng, Tân Dân

Ngày đăng 18/09/2020 | 02:10 PM  | View count: 691
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long; Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân; Trạm bơm, thôn An Khoái;...

Thông báo kết quả điểm phóng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 10:10 AM  | View count: 525
Thông báo kết quả điểm phóng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng, Nội quy, Quy trình phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 11/09/2020 | 10:22 AM  | View count: 564
Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng, Nội quy, Quy trình phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm...

Thông báo Đề cương ông tập và thời gian tổ chức Khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 08/09/2020 | 08:47 AM  | View count: 515
Thông báo Đề cương ông tập và thời gian tổ chức Khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm...

Thông báo đính chính nội dung ôn tập phỏng vấn 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm viêc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 10:06 AM  | View count: 501
Thông báo đính chính nội dung ôn tập phỏng vấn 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm viêc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 25/08/2020 | 04:20 PM  | View count: 859
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo V/v nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 21/08/2020 | 10:05 AM  | View count: 986
Thông báo V/v nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 10/08/2020 | 10:30 AM  | View count: 1030
Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Quyết định V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 07/08/2020 | 05:35 PM  | View count: 984
Quyết định V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên

Thông báo KQ trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 02:52 PM  | View count: 1208
Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng là công việc...

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Văn Hoàng, Hoàng Long, Phú Yên, Minh Tân, Vân Từ, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Ngày đăng 06/08/2020 | 09:02 AM  | View count: 923
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long; Sau kho dự trữ Quốc gia, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên; Đồng Dài Dưới, thôn...