THÔNG BÁO MỚI

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Văn Hoàng, Hoàng Long, Phú Yên, Minh Tân, Vân Từ, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.
Ngày đăng 06/08/2020 | 09:02  | View count: 1048

Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long; Sau kho dự trữ Quốc gia, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên; Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân; ao ông Tung, thôn Thượng, xã Vân Từ; Trạm bơm, thôn An Khoái; Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

1. Xem Thông báo tại đây>>>

2. Xem Hồ sơ đấu giá tại đây>>>