THÔNG BÁO MỚI

Thông báo KQ trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020
Ngày đăng 07/08/2020 | 14:52  | View count: 1320

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng là công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước

Xem chi tiết tại đây>>>