THÔNG BÁO MỚI

Thông báo V/v nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020
Ngày đăng 21/08/2020 | 10:05  | View count: 1279

Thông báo V/v nhận quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

     * Để kịp thời bổ sung viên chức giáo viên cho các trường học chuẩn bị vào năm học mới. Phòng Nội vụ đề nghị mỗi trường cử 01 đồng chí nhân viên đến phòng Nội vụ huyện nhận Quyết định tuyển dụng viên chức giáo viên đã trúng tuyển tại đơn vị mình ( thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/8/2020, thứ Sáu).

     * Đề nghị 107 thí sinh trúng tuyển có tên trong danh sách theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 đến đơn vị đăng ký dự tuyển để nhận quyết định và nhiệm vụ công tác./.