THÔNG BÁO MỚI

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã: Phượng Dực, Sơn Hà, Hoàng Long, Văn Hoàng, Châu Can, Khai Thái, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
Ngày đăng 21/10/2020 | 10:34  | View count: 835

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Ao ông Thà, thôn Nghĩa Lập,xã Châu Can; Thùng Đầu Dâu, thôn Khai Thái, xã Khai Thái; Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long; Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực (LK-04 và LK-05);Trạm bơm, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến; Giáp trường mầm non(Rãnh Nội Chùa), thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

1. Thông báo>>>

2. Hồ sơ đấu giá>>>