THÔNG BÁO MỚI

Thông báo Chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020
Ngày đăng 25/12/2020 | 17:00  | View count: 1714

Thông báo Chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

1. Thông báo ( Xem tại đây>>> )

2. Kế hoạch tuyển dụng ( Xem tại đây>>> )

3. Phiếu đăng ký ( Tải về tại đây>>> )