THÔNG BÁO MỚI

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, Lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 05/03/2021 | 05:15 PM  | View count: 564
Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập, Lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo chủ trương của UBND huyện về việc lựa chọn Chủ đầu tư 07 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/03/2021 | 05:02 PM  | View count: 204
Thông báo chủ trương của UBND huyện về việc lựa chọn Chủ đầu tư 07 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Ngày đăng 24/02/2021 | 10:36 AM  | View count: 137
Thông báo V/v công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại huyện

Thông báo về mẫu hồ sơ, thời gian địa địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 19/02/2021 | 03:22 PM  | View count: 237
Thông báo về mẫu hồ sơ, thời gian địa địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo V/v tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19

Ngày đăng 19/02/2021 | 09:10 AM  | View count: 544
Thông báo V/v tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19

Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 09/02/2021 | 02:56 PM  | View count: 640
Quyết định V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Hỏa tốc! Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 05/02/2021 | 09:12 AM  | View count: 336
Hỏa tốc! Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:12 AM  | View count: 798
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2020

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ngày đăng 26/01/2021 | 04:51 PM  | View count: 331
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 26/01/2021 | 03:15 PM  | View count: 291
Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 19/01/2021 | 04:43 PM  | View count: 349
Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 18/01/2021 | 03:34 PM  | View count: 287
Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Quyết định V/v kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 04/01/2021 | 02:16 PM  | View count: 413
Quyết định V/v kiểm đếm bắt buộc

V/v thông báo tuyển chọn diều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức và tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Ngày đăng 30/12/2020 | 02:54 PM  | View count: 362
V/v thông báo tuyển chọn diều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức và tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thông báo Chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 05:00 PM  | View count: 1714
Thông báo Chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v lấy ý kiến về danh mục công trình trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030

Ngày đăng 09/12/2020 | 02:10 PM  | View count: 628
V/v lấy ý kiến về danh mục công trình trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Ngày đăng 09/11/2020 | 11:25 AM  | View count: 535
Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo V/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 11:08 AM  | View count: 753
Thông báo 3195/TB-SNV (V/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020)

Thông báo Tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Xuyên 11 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 04/11/2020 | 11:05 AM  | View count: 494
Thông báo Tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Xuyên 11 tháng đầu năm 2020

Thông báo V/v thành lập các Cụm công nghiệp làng nghề và lựa chọn Chủ đầu tư của 03 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 26/10/2020 | 10:03 AM  | View count: 809
Thông báo V/v thành lập các Cụm công nghiệp làng nghề và lựa chọn Chủ đầu tư của 03 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên