THÔNG BÁO MỚI

Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 19/01/2021 | 04:43 PM  | View count: 124
Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 18/01/2021 | 03:34 PM  | View count: 115
Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Phú Xuyên

Quyết định V/v kiểm đếm bắt buộc

Ngày đăng 04/01/2021 | 02:16 PM  | View count: 245
Quyết định V/v kiểm đếm bắt buộc

V/v thông báo tuyển chọn diều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức và tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Ngày đăng 30/12/2020 | 02:54 PM  | View count: 239
V/v thông báo tuyển chọn diều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức và tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Thông báo Chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 05:00 PM  | View count: 1265
Thông báo Chỉ tiêu, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

V/v lấy ý kiến về danh mục công trình trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030

Ngày đăng 09/12/2020 | 02:10 PM  | View count: 439
V/v lấy ý kiến về danh mục công trình trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Ngày đăng 09/11/2020 | 11:25 AM  | View count: 415
Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

Thông báo V/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 11:08 AM  | View count: 622
Thông báo 3195/TB-SNV (V/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020)

Thông báo Tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Xuyên 11 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 04/11/2020 | 11:05 AM  | View count: 372
Thông báo Tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Xuyên 11 tháng đầu năm 2020

Thông báo V/v thành lập các Cụm công nghiệp làng nghề và lựa chọn Chủ đầu tư của 03 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 26/10/2020 | 10:03 AM  | View count: 628
Thông báo V/v thành lập các Cụm công nghiệp làng nghề và lựa chọn Chủ đầu tư của 03 Cụm Công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã: Phượng Dực, Sơn Hà, Hoàng Long, Văn Hoàng, Châu Can, Khai Thái, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

Ngày đăng 21/10/2020 | 10:34 AM  | View count: 836
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Ao ông Thà, thôn Nghĩa Lập,xã Châu Can; Thùng Đầu Dâu, thôn Khai Thái, xã Khai Thái; Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên...

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 30/09/2020 | 04:39 PM  | View count: 725
Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 30/09/2020 | 03:22 PM  | View count: 644
Thông báo Tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

V/v đôn đốc nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Ngày đăng 29/09/2020 | 02:27 PM  | View count: 411
V/v đôn đốc nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

V/v lấy ý kiến về danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày đăng 28/09/2020 | 02:46 PM  | View count: 574
V/v lấy ý kiến về danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Hoàng Long, Minh Tân, Phúc Tiến, Phượng Dực, Văn Hoàng, Tân Dân

Ngày đăng 18/09/2020 | 02:10 PM  | View count: 1068
Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long; Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân; Trạm bơm, thôn An Khoái;...

Thông báo kết quả điểm phóng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 10:10 AM  | View count: 627
Thông báo kết quả điểm phóng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng, Nội quy, Quy trình phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 11/09/2020 | 10:22 AM  | View count: 714
Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng, Nội quy, Quy trình phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm...

Thông báo Đề cương ông tập và thời gian tổ chức Khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020

Ngày đăng 08/09/2020 | 08:47 AM  | View count: 632
Thông báo Đề cương ông tập và thời gian tổ chức Khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm...

Thông báo đính chính nội dung ôn tập phỏng vấn 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm viêc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/09/2020 | 10:06 AM  | View count: 621
Thông báo đính chính nội dung ôn tập phỏng vấn 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm viêc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội năm 2020