THÔNG BÁO MỚI

Quyết định phê duyệt danh sách kiểm tra, sát hạch tiếp nhận và công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Ngày đăng 04/09/2019 | 11:11 AM  | View count: 406
Quyết định phê duyệt danh sách kiểm tra, sát hạch tiếp nhận và công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

V/v thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26-30/8/2019

Ngày đăng 04/09/2019 | 11:15 AM  | View count: 181
V/v thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26-30/8/2019

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 7 năm 2019

Ngày đăng 27/08/2019 | 03:27 PM  | View count: 381
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 7 năm 2019

V/v thực hiện Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND TP

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:46 PM  | View count: 264
V/v thực hiện Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND TP

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Tân Dân, Minh Tân.

Ngày đăng 23/08/2019 | 09:42 AM  | View count: 305
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Tân Dân, Minh Tân.

Kế hoạch triển khai thực hiện KH-170/UBND ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày đăng 19/08/2019 | 04:06 PM  | View count: 234
Kế hoạch triển khai thực hiện KH-170/UBND ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:12 AM  | View count: 321
Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:07 AM  | View count: 178
Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Lịch cắt điện tuần 34 năm 2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:50 AM  | View count: 310
Lịch cắt điện tuần 34 năm 2019 (từ ngày 19 đến 25/8/2019)

V/v Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

Ngày đăng 07/08/2019 | 08:19 AM  | View count: 221
V/v Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

V/v thực hiện nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Ngày đăng 06/08/2019 | 02:43 PM  | View count: 357
V/v thực hiện nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Công điện số 03/UBND hồi 14h00 ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 01/08/2019 | 05:11 PM  | View count: 484
Công điện số 03/UBND hồi 14h00 ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 31/07/2019 | 06:20 PM  | View count: 216
Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 23/07/2019 | 04:38 PM  | View count: 786
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Quyết định V/v công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 23/07/2019 | 04:31 PM  | View count: 406
Quyết định V/v công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2019

V/v tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2019

Ngày đăng 19/07/2019 | 02:32 PM  | View count: 202
V/v tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2019

Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Ngày đăng 19/07/2019 | 11:00 AM  | View count: 1451
Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Hoàng Long, Sơn Hà

Ngày đăng 17/07/2019 | 09:10 AM  | View count: 388
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Hoàng Long, Sơn Hà

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/07/2019 | 10:17 AM  | View count: 1983
Lịch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 08/07/2019 | 04:34 PM  | View count: 1253
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019