THÔNG BÁO MỚI

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Châu Can, Phú Yên, Vân Từ, Tân Dân, Văn Hoàng.

Ngày đăng 04/12/2019 | 11:16 AM  | View count: 560
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Châu Can, Phú Yên, Vân Từ, Tân Dân, Văn Hoàng.

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 10 năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 04:48 PM  | View count: 4842
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 10 năm 2019

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 22/11/2019 | 10:43 AM  | View count: 810
V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính và các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/11/2019 | 10:34 AM  | View count: 530
Thông báo danh mục các thủ tục hành chính và các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thông báo điểm thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 21/11/2019 | 08:32 PM  | View count: 3269
Thông báo điểm thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 15/11/2019 | 03:38 PM  | View count: 2367
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

V/v thông báo kênh tiếp nhận hỗ trợ khai thác, sử dụng các hệ thống, ứng dụng dùng chung cho can bộ công chức viên chức người lao động của Thành phố (giai đoạn 1)

Ngày đăng 13/11/2019 | 03:08 PM  | View count: 574
V/v thông báo kênh tiếp nhận hỗ trợ khai thác, sử dụng các hệ thống, ứng dụng dùng chung cho can bộ công chức viên chức người lao động của Thành phố (giai đoạn 1)

Thông báo V/v hướng dẫn nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 07/11/2019 | 04:18 PM  | View count: 2050
Thông báo V/v hướng dẫn nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo Chủ trương của UBND huyện về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/11/2019 | 09:16 AM  | View count: 1085
Thông báo Chủ trương của UBND huyện về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

V/v hướng dẫn tổ chức thi tuyển, xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 04/11/2019 | 02:14 PM  | View count: 1186
V/v hướng dẫn tổ chức thi tuyển, xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức tại các cơ sở GD Công lập

Ngày đăng 04/11/2019 | 02:10 PM  | View count: 775
Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...

Quyết định về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 30/10/2019 | 04:43 PM  | View count: 764
(1732/QĐ-SNV) Quyết định về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm...

Quyết định V/v công nhận điểm du lịch Làng nghề may Vân Từ

Ngày đăng 25/10/2019 | 03:12 PM  | View count: 671
Quyết định V/v công nhận điểm du lịch Làng nghề may Vân Từ

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính (vòng 1) và Thí sinh đủ điều kiện thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 24/10/2019 | 03:49 PM  | View count: 2004
Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính (vòng 1) và Thí sinh đủ điều kiện thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 9 năm 2019

Ngày đăng 15/10/2019 | 11:08 AM  | View count: 952
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 9 năm 2019

Thông báo Lịch ôn tập, tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 13/10/2019 | 09:14 AM  | View count: 1545
Thông báo Lịch ôn tập, tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hồng Thái

Ngày đăng 11/10/2019 | 04:48 PM  | View count: 509
Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hồng Thái

Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 02:37 PM  | View count: 1064
Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của...

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phượng Dực, Minh Tân, Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng.

Ngày đăng 02/10/2019 | 04:09 PM  | View count: 1331
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phượng Dực, Minh Tân, Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng.

Thông báo V/v chuyển lại kinh phí cho thí sinh đăng ký dự tuyển công chức

Ngày đăng 30/09/2019 | 08:20 AM  | View count: 847
Thông báo V/v chuyển lại kinh phí cho thí sinh đăng ký dự tuyển công chức