THÔNG BÁO MỚI

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 07/03/2019 | 08:29 AM  | View count: 1073
Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Công điện khẩn về bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày đăng 01/03/2019 | 04:24 PM  | View count: 346
Công điện khẩn về bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2019 | 01:55 PM  | View count: 323
CV-225/BTG - V/v Đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Bạch Hạ, Sơn Hà, Phú Túc, Văn Nhân

Ngày đăng 18/02/2019 | 10:49 AM  | View count: 413
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Bạch Hạ, Sơn Hà, Phú Túc, Văn Nhân

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 12 năm 2018

Ngày đăng 01/02/2019 | 10:15 AM  | View count: 1416
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 12 năm 2018

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 29/01/2019 | 10:58 AM  | View count: 1353
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phú Yên và Thị trấn Phú Xuyên

Ngày đăng 23/01/2019 | 02:22 PM  | View count: 339
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Phú Yên và Thị trấn Phú Xuyên

Lịch cắt điện tuần 04 năm 2019

Ngày đăng 17/01/2019 | 03:28 PM  | View count: 1206
Lịch cắt điện tuần 04 năm 2019 từ 21/01/2019 đến 27/01/2019

Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 28/12/2018 | 08:17 AM  | View count: 1248
Thông báo V/v treo cờ Tổ quốc

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Châu Can, Tri Thủy, Đại Thắng

Ngày đăng 28/12/2018 | 08:13 AM  | View count: 569
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Châu Can, Tri Thủy, Đại Thắng

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Sơn Hà

Ngày đăng 20/12/2018 | 09:23 AM  | View count: 353
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Sơn Hà

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Phú Túc

Ngày đăng 19/12/2018 | 04:34 PM  | View count: 613
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Phú Túc

Thông báo KQ đánh giá, xếp loại CB, CC, VC tháng 11 năm 2018

Ngày đăng 12/12/2018 | 10:28 AM  | View count: 2033
Thông báo KQ đánh giá, xếp loại CB, CC, VC tháng 11 năm 2018

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Minh Tân, Vân Từ, Nam Triều

Ngày đăng 11/12/2018 | 03:26 PM  | View count: 327
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Minh Tân, Vân Từ, Nam Triều

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân

Ngày đăng 10/12/2018 | 04:34 PM  | View count: 377
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân

Công văn 280/HĐND V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND Thành phố

Ngày đăng 10/12/2018 | 10:51 AM  | View count: 1674
Công văn 280/HĐND V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND Thành phố

Lịch cắt điện tuần 48 năm 2018

Ngày đăng 26/11/2018 | 08:57 AM  | View count: 982
Lịch cắt điện tuần 48 năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 10 năm 2018

Ngày đăng 17/11/2018 | 11:00 AM  | View count: 2060
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 10 năm 2018

Công văn tuyên truyền ngày di sản Văn hóa Việt Nam

Ngày đăng 16/11/2018 | 08:36 AM  | View count: 287
Công văn tuyên truyền ngày di sản Văn hóa Việt Nam

Kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Phú Xuyên đến năm 2030

Ngày đăng 14/11/2018 | 04:15 PM  | View count: 283
Kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Phú Xuyên đến năm 2030