THÔNG BÁO MỚI

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 17/09/2019 | 10:57 AM  | View count: 942
Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29-03-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019;...

Kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động Thành phố Hà Nội lần thứ XIII khu vực 6, trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 13/09/2019 | 02:14 PM  | View count: 470
Kế hoạch tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động Thành phố Hà Nội lần thứ XIII khu vực 6, trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 12/09/2019 | 03:57 PM  | View count: 555
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 8 năm 2019

Quyết định phê duyệt danh sách kiểm tra, sát hạch tiếp nhận và công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Ngày đăng 04/09/2019 | 11:11 AM  | View count: 868
Quyết định phê duyệt danh sách kiểm tra, sát hạch tiếp nhận và công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

V/v thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26-30/8/2019

Ngày đăng 04/09/2019 | 11:15 AM  | View count: 346
V/v thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26-30/8/2019

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 7 năm 2019

Ngày đăng 27/08/2019 | 03:27 PM  | View count: 680
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 7 năm 2019

V/v thực hiện Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND TP

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:46 PM  | View count: 430
V/v thực hiện Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND TP

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Tân Dân, Minh Tân.

Ngày đăng 23/08/2019 | 09:42 AM  | View count: 557
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Tân Dân, Minh Tân.

Kế hoạch triển khai thực hiện KH-170/UBND ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày đăng 19/08/2019 | 04:06 PM  | View count: 465
Kế hoạch triển khai thực hiện KH-170/UBND ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:12 AM  | View count: 537
Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 16/08/2019 | 10:07 AM  | View count: 382
Thông báo V/v tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Lịch cắt điện tuần 34 năm 2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 10:50 AM  | View count: 600
Lịch cắt điện tuần 34 năm 2019 (từ ngày 19 đến 25/8/2019)

V/v Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

Ngày đăng 07/08/2019 | 08:19 AM  | View count: 395
V/v Thông cáo báo chí về Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 7/2019.

V/v thực hiện nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Ngày đăng 06/08/2019 | 02:43 PM  | View count: 672
V/v thực hiện nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Công điện số 03/UBND hồi 14h00 ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 01/08/2019 | 05:11 PM  | View count: 970
Công điện số 03/UBND hồi 14h00 ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 31/07/2019 | 06:20 PM  | View count: 409
Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Phú Xuyên

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 23/07/2019 | 04:38 PM  | View count: 1437
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Quyết định V/v công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 23/07/2019 | 04:31 PM  | View count: 649
Quyết định V/v công nhận kết quả thi tuyển công chức xã, thị trấn năm 2019

V/v tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2019

Ngày đăng 19/07/2019 | 02:32 PM  | View count: 410
V/v tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2019

Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến

Ngày đăng 19/07/2019 | 11:00 AM  | View count: 2690
Hướng dẫn làm bài thi phần mềm thi tuyển công chức trực tuyến