THÔNG BÁO MỚI

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Hoàng Long, Sơn Hà

Ngày đăng 17/07/2019 | 09:10 AM  | View count: 700
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Hoàng Long, Sơn Hà

Thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/07/2019 | 10:17 AM  | View count: 2973
Lịch thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 08/07/2019 | 04:34 PM  | View count: 1672
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Công điện 02/UBND hồi 16h00 phút, ngày 03/7/2019 - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên điện

Ngày đăng 03/07/2019 | 07:24 PM  | View count: 1497
Công điện 02/UBND hồi 16h00 phút, ngày 03/7/2019 - Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên điện

Công điện 01/BCH hồi 07h00 phút, ngày 02/7/2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:21 PM  | View count: 796
Công điện 01/BCH hồi 07h00 phút, ngày 02/7/2019

Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019 | 04:56 PM  | View count: 11245
Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Xuyên kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 25/06/2019 | 03:03 PM  | View count: 1274
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Xuyên kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Thông báo V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 17/06/2019 | 10:33 AM  | View count: 1181
Thông báo V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trong lĩnh vực Y tế

Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 09:14 AM  | View count: 3204
Thông báo công khai điểm thi viết môn kiến thức chung, viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Tân Dân.

Ngày đăng 11/06/2019 | 10:10 AM  | View count: 1579
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Tân Dân.

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Phú Yên, TT Phú Xuyên, Đại Thắng, Văn Nhân.

Ngày đăng 11/06/2019 | 10:05 AM  | View count: 847
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Phú Yên, TT Phú Xuyên, Đại Thắng, Văn Nhân.

Thông báo V/v nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 03:10 PM  | View count: 2128
Thông báo V/v nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019

Thông báo mã nhóm chuyên ngành và danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 06/06/2019 | 04:10 PM  | View count: 1635
Thông báo mã nhóm chuyên ngành và danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thì trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 04:03 PM  | View count: 2404
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thì trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo địa điểm thời gian, phòng thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 03:37 PM  | View count: 1903
Thông báo địa điểm thời gian, phòng thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo lịch cắt điện tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 04:25 PM  | View count: 2742
Thông báo lịch cắt điện tháng 6 năm 2019

Thông báo số báo danh, ca thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 31/05/2019 | 05:25 PM  | View count: 1739
Thông báo số báo danh, ca thi trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Sơn Hà, Châu Can, Minh Tân, Chuyên Mỹ, Phượng Dực.

Ngày đăng 30/05/2019 | 03:48 PM  | View count: 1460
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Sơn Hà, Châu Can, Minh Tân, Chuyên Mỹ, Phượng Dực.

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 10:38 AM  | View count: 2323
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2019

Huyện ủy Phú Xuyên tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019

Ngày đăng 25/05/2019 | 11:09 AM  | View count: 3802
Huyện ủy Phú Xuyên tuyển dụng công chức đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019.