THÔNG BÁO MỚI

Thông báo lịch cắt điện tuần 22 năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 02:19 PM  | View count: 2680
Thông báo lịch cắt điện tuần 22 năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 10:13 AM  | View count: 2040
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 04:57 PM  | View count: 3065
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông báo nội dung tuyển dụng công chức năm 2019 thông qua hình thức thi tuyển đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố...

Công văn 223/BTG (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong)

Ngày đăng 17/05/2019 | 05:06 PM  | View count: 1954
Công văn 223/BTG (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong)

V/v Tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố

Ngày đăng 15/05/2019 | 02:31 PM  | View count: 2295
Công văn 1624/UBND-TKBT (V/v tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố)

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 04:53 PM  | View count: 1412
Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Thông báo lịch cắt điện tuần 20 năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 04:09 PM  | View count: 1946
Thông báo lịch cắt điện tuần 20 năm 2019 từ ngày 13 - 19/5/2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Phú Túc

Ngày đăng 08/05/2019 | 03:28 PM  | View count: 1134
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Phú Túc

Quyết định về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 07/05/2019 | 03:42 PM  | View count: 1512
Quyết định về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 03/05/2019 | 09:25 AM  | View count: 1960
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Phú Xuyên

Thông báo danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 10:45 AM  | View count: 2378
Thông báo danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 08:32 AM  | View count: 6897
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Phú Xuyên năm 2019

V/v thông tin một số chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố

Ngày đăng 23/04/2019 | 10:45 AM  | View count: 1001
V/v thông tin một số chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ 13 - 19/4/2019

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Sơn Hà, Nam Triều, Vân Từ, Bạch Hạ

Ngày đăng 19/04/2019 | 05:31 PM  | View count: 1025
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Hoàng Long, Sơn Hà, Nam Triều, Vân Từ, Bạch Hạ

Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 17/04/2019 | 04:15 PM  | View count: 918
Thông báo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thông báo V/v niêm yết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Ngày đăng 28/03/2019 | 09:31 AM  | View count: 1553
Thông báo V/v niêm yết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Châu Can, Tri Thủy, Minh Tân

Ngày đăng 28/03/2019 | 09:13 AM  | View count: 917
Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Chuyên Mỹ, Châu Can, Tri Thủy, Minh Tân

Thông báo V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Xuyên

Ngày đăng 27/03/2019 | 10:47 AM  | View count: 3114
Thông báo V/v công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phú Xuyên

Thông báo lịch cắt điện tuần 13 năm 2019

Ngày đăng 20/03/2019 | 02:56 PM  | View count: 1366
Thông báo lịch cắt điện tuần 13 năm 2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019)