THÔNG BÁO

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019
Ngày đăng 16/08/2019 | 10:12  | View count: 354

Thông báo hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức xã, thị trấn huyện Phú Xuyên năm 2019

Xem chi tiết tại đây>>>