THÔNG BÁO

Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 17/09/2019 | 10:57  | View count: 545

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 29-03-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019; căn cứ kết quả thi Vòng 1 và Vòng 2 kỳ thi tuyển. Hội đồng Tuyển dụng công chức Thành phố thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.