THÔNG BÁO

Thông báo Lịch ôn tập, tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2019
Ngày đăng 13/10/2019 | 09:14  | View count: 1103

Thông báo Lịch ôn tập, tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2019

1. Thông báo xem tại đây.

2. Các phụ lục xem chi tiết tại đây (kèm theo Quyết định phê duyệt 1362/QĐ-BCĐTDCCVC).

3. Danh sách dự thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1 xem chi tiết tại đây.