THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Sơn Hà, xã Tân Dân, xã Minh Tân, xã Đại Thắng, xã Châu Can, xã Hồng Minh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 19/02/2020 | 10:11  | View count: 1085

Đấu giá QSD đất tại các khu: Giáp trường mầm non (Rãnh Nội Chùa), thôn Thao Nội, xã Sơn Hà; Giõng Con Lỡm, thôn Đồng Cả;Đường vào Trường cấp III, thôn Đại Nghiệ p, xã Tân Dân; Vùng III dưới, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân Trường mầm non, thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng; Làn Quán, thôn Quán,xã Châu Can; Năng 2, thôn Trung, xã Châu Can;Cầu Kè, xóm Đình,thôn Hòa Mỹ, xã Hồng Minh; Ao làng, thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ,huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Tải hồ sơ đấu giá về tại đây>>>